Aktuellt

LANTMÄTERIET KALLAR TILL FÖRRÄTTNINGSMÖTE

Ärende

Anläggningsåtgärd avseende omprövning av Närlunda ga:4 och Träkvista ga:1.

 

Kommun: Ekerö

Län: Stockholm

Kallelse

Du berörs av ärendet och kallas därför till lantmäterisammanträdet.

Sökande till förrättningen är: Närlunda Vägförening.

Dag och tid

Dag:

Onsdag 8 juni

Tid:

Kl 17:30

Plats

Sånga-Säby konferensanläggning. Södra Hörsalen

Att behandla

Vid sammanträdet kommer följande att behandlas:

  • Genomgång av bakgrunden till ärendet och yrkanden.

  • Kort genomgång av lagregler och begrepp.

  • Detaljerad redovisning av förslag till åtgärder, konsekvenser och kostnadsfördelningsprinciper.

  • Diskussion och synpunkter.

  • Sammanfattning. Finns förutsättningar så kan förrättningen ev. avslutas. Annars lämnas besked om den fortsatta handläggningen.


Mer information finns i filerna till höger.