Aktuella filer

Aktuellt

Hjälp oss hålla vägrummen fri från växter som skymmer och tar plats.

Byta av visa Belysningcentraler pågår. 
Vi har låtit barnen från Träkvista skolan dekorera de nya skåpen.

Asfalterning pågår och är klar på en del gator.

Vägar

Paradisvägen höra sidan från Bryggarvägen

Tombacksvägen
Tunnlandsvägen

Väsbyvägen framtill nr 19 med gångvägar

Gång och cykelvägar

Åkerstigen
Almhagsgränd

från Silverdalvägen till Höstrågsvägen vidare till Vipphavrevägen
Väsbyvägen mot Gräsåker

Väsbyvägen mot Bollgränd