Det är mycket snö!

 

Tänk på att vara vänliga mot våra snöröjare.
Det hjälper inte att gapa och skrika på utövarna. Det tar bara längre tid. 
Tänk på hur du själv vill ha det på jobbert.
De gör så gott de kan. De har i uppdrag att röja vägarna. Inte fastighets infarter!

 

Hjälp oss att hålla vårat samhälle framkomligt. 

Det är du som fastighetsägare som ansvarar för din infart.

Tänk på att inte skotta ut snö på vägarna. Snö från din tomt får inte skottas ut på vägen.

Parkera inte bilar på vägarna.

 

Så kan du hjälpa till

För att vinterväghållningen ska kunna fungera bra finns det flera saker som du kan hjälpa till med.

  • Respektera gällande parkeringsförbud eftersom en felparkerad bil kan resultera i att det inte går att snöröja på bästa sätt.
  • Det är inte tillåtet att skotta ut snö från tomt och infarter på allmän mark.
  • Beskär buskar och träd som hänger ut över gator och gångbanor. Grenar och växtlighet kan lätt bli ett hinder för snöröjningsfordonen vilket innebär att snöröjningen kan hindras helt eller att den blir sämre utförd.