Paradisvägen från nr 14 till Gustavavägen
Väsbyvägen från Höstrågvägen till busslingan
Träkvista bygata
Ekvägen från Pomonavägen, 
Granbacksvägen till Närlundavägen. 
Närlundavägen till Källvägen

Sandupptagningen. 
Hjälp oss att hålla gatorna fria från bilar mm.
Tänk även på växter som kan hindra framkommligheten för sopmaskinen. 

Finsopning sker V 16