Områden

Ladda ner karta på våra områden

De vägar och områden som ingår i vägföreningens ansvar visas på kartan. (Tyvärr har vi inte fått kartor över Sandudden än. NCC har inte överlämnat då besiktningen inte är klar.)

Vägföreningen ansvarar för vägbanan, tillhörande belagd gångbana samt diken, vägbelysning och övriga väganordningar.

Vägföreningen sköter inte lekplatser med gungor och lekredskap, det sköts av kommunen.

Ekerö kommun ansvarar för de största genomfartsvägarna och vägarna kring Ekerö centrum.
Följande vägar är kommunens ansvar:

  • Ekerövägen
  • Bryggarvägen
  • Björkuddsvägen från Ekebyhovs slott till Bryggarvägen
  • Jungfrusundsvägen
  • Älvnäsvägen
  • Ångbåtsvägen
  • Ekebyhovsvägen
  • Tegelbruksvägen
  • Pråmvägen.