Välkommen till Närlunda Vägförening!

Aktuellt


Asfalterings arbeten pågår. Delar av Närlundavägen, Tappströmsvägen, Granbacksvägen, Carl Gustavs väg. Gångbanor: Närlundavägen, Oranievägen mfl


Enligt beslut om lokal trafikföreskrift är det 30 km/h På Ekvägen, Granbacksvägen och Närlundavägen.


Hjälp oss att hålla gatorna fria från parkerade bilar och andra hinder
-Hjälp oss hålla gator framkomliga, så vi kan underhålla våra gator

Om oss

Närlunda vägföreningen är en skötsel- och driftorganisation av vägar och grönområden i Ekerö tätort.

Ekerö kommun har fastlagt att enskilt huvudmannaskap ska tillämpas i detaljplaner, vilket innebär att allmänna platser, gator, vägar och grönområden ska skötas av vägföreningar. Närlunda vägförening ansvarar som följd av denna princip för skötseln av vägar och grönområden i Ekerö tätort.

En del av vad vi gör:

På sommaren

Tar bort sand från vintern. Lagar vägbanor i viss mån och ser till vissa grönområden.

På vintern

Plogar och bekämpar halka. Vi prioriterar gångbanor och cykelvägar mot äldreboenden och skolor. Därefter ser vi till så trafiken ska fungera bra.

Vägbelysning

Felanmälan görs direkt till info@narlundavagforening.se

Hjälp oss gärna med

  • Ha vägrummen fria från växter, soptunnor (på tomtmark) och postlådor (ska vara placerade vid tomtgräns), så att alla som ska samsas och får plats utan att fastna i växter mm.

  • Beskär buskar och träd så de inte hänger ut lägre än 5 meter, då de utgör ett hinder för snöröjningsfordon, sopbilar mm. Håll dina växter innanför din tomtgräns.

  • Lägg inte stora stenar i vägrenen som hindrar och kan medföra olyckor

  • Hjälp oss att hålla vägar fria från parkerade fordon och växter så att röjningsmaskinerna kan komma fram utan hinder.

  • På vintern när det har snöat måste vi alla hjälpa till att hålla samhället framkomlig. Det innebär att var och en får ta bort vallen framför sin infart. Vallöppningar framför till exempel älderboende, övergångsställen och busshållplatser kommer före i prioriteringen. Vi kör inte bort snö.

  • Det är inte tillåtet att skotta ut snö från tomt och infarter på allmän mark och vägar. Det kan leda till olyckor.

  • Se till att era växter inte skymmer belysningen.