Välkommen till Närlunda Vägförening

Aktuellt


Vänligen inrapportera om du upptäckt ett "potthål" på någon av Närlunda vägförenings vägar. 

(Ej Ekerövägen, Jungfrusundsvägen eller Bryggavägen.) 

Anmäl detta via mail till info@narlundavagforening.se

---

Information beträffande utredning av enskild vs kommunalt huvudmannaskap

Ekerö kommun har låtit göra den femte utredningen om kommunalt huvudmannaskap. Den genomfördes under hösten 2022 och har fortsatt under våren och försommaren 2023. Många vackra ord utlovades, om hur viktigt det var att allt blev rätt i samband med utredningen. 

Hur arbetet gått, kan du läsa på länken här.


Nedan finns länkar till alla de dokument och bilagor  vilka är resultatet av Ekerö kommuns utredning: 

PM Utredning huvudmannaskap Ekerö

Återrapportering av utredning enskilt vs kommunalt huvudmannaskap

Bilagor 1-5

Bilaga 6 - Närlunda Vägförening

Bilaga 7 - Karta Ekerö tätort, övertagande av ytor

Bilaga 7 - Karta Ekerö tätort övertagande av vägar

Bilaga 7 - Karta Ekerö tätort efter övertagande

Bilaga 8 - Förslag övertagande Ekerö tätort - Vägar, gång- och cykelvägar

Bilaga 8 - Förslag övertagande Ekerö tätort - Park och lekplatser

Bilaga 9- Karta Stenhamra, övertagande av ytor

Bilaga 9 - Karta Stenhamra,  övertagande av vägar

Bilaga 9- Karta Stenhamra efter övertagande

Bilaga 10 - Förslag övertagande Stenhamra - Vägar, gång- och cykelvägar

Bilaga 10 - Förslag övertagande Stenhamra - Park och lekplatser

________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Har du ditt medlemsnummer  kan du söka i din internetbank efter 

Närlunda Vägförening och lägga till. Så får du en e-faktura när debiteringen görs.


Om oss

Närlunda vägföreningen är en skötsel- och driftorganisation av vägar och grönområden i Ekerö tätort.

Ekerö kommun har fastlagt att enskilt huvudmannaskap ska tillämpas i detaljplaner, vilket innebär att allmänna platser, gator, vägar och grönområden ska skötas av vägföreningar.  Närlunda vägförening ansvarar som följd av denna princip för skötseln av vägar och grönområden i Ekerö tätort. 

En del av vad vi gör: 

På sommaren

Tar bort sand från vintern. Lagar vägbanor och klipper vissa grönområden.

På vintern

Plogar och bekämpar halka. Vi prioriterar gångbanor och cykelvägar mot äldreboenden och skolor. Därefter ser vi till så trafiken ska fungera bra. 

Vägbelysning

Sköter belysningsanläggningen

Hjälp oss