Välkommen till Närlunda Vägförening!

Aktuellt

Med anledning av utsänd faktura för upprustningskostnader så finns här Lantmäteriets beslut att ta del av.

Lantmäteriet AB052273, Aktbilaga BE1:

Andelstal för iståndsättning- och upprustning visar Fördelningsprincipen.


-Årsavgiften för verksamhetsåret 2021-2021 är utsänd
Påminnelse är utsänd

Avgiften ska vara betald till 31 december 2020

-Hjälp oss hålla vägarna framkomliga, så vi kan vinterunderhållaOm oss

Närlunda vägföreningen är en skötsel- och driftorganisation av vägar och grönområden i Ekerö tätort.

Ekerö kommun har fastlagt att enskilt huvudmannaskap ska tillämpas i detaljplaner, vilket innebär att allmänna platser, gator, vägar och grönområden ska skötas av vägföreningar. Närlunda vägförening ansvarar som följd av denna princip för skötseln av vägar och grönområden i Ekerö tätort.

En del av vad vi gör:

På sommaren

Tar bort sand från vintern. Lagar vägbanor i viss mån och ser till vissa grönområden.

På vintern

Plogar och bekämpar halka. Vi prioriterar gångbanor och cykelvägar mot äldreboenden och skolor. Därefter ser vi till så trafiken ska fungera bra.

Vägbelysning

Felanmälan görs direkt till info@narlundavagforening.se

Hjälp oss gärna med

  • Ha vägrummen fria från växter, soptunnor (på tomtmark) och postlådor (ska vara placerade vid tomtgräns), så att alla som ska samsas får plats utan att krocka med postlådor eller fastna i växter.

  • Beskär buskar och träd så de inte hänger ut lägre än 5 meter, då de utgör ett hinder för snöröjningsfordon, sopbilar mm. Kapa gärna grenarna på högre höjd då de tyngs ned utav snön på vintrarna.

  • Lägg inte stora stenar i vägrenen som hindrar och kan medföra olyckor

  • Hjälp oss att hålla vägar fria från parkerade fordon och växter så att röjningsmaskinerna kan komma fram utan hinder.

  • På vintern när det har snöat måste vi alla hjälpa till att hålla samhället framkomlig. Det innebär att var och en får ta bort vallen framför sin infart. Vallöppningar framför till exempel älderboende, övergångsställen och busshållplatser kommer före i prioriteringen. Vi kör inte bort snö. Det är inte tillåtet att skotta ut snö från tomt och infarter på allmän mark och vägar. Det kan leda till olyckor.

  • Se till att era växter inte skymmer belysningen.