Välkommen till Närlunda Vägförening

Aktuellt


Har du ditt medlemsnummer kan du söka i din internetbank efter

Närlunda Vägförening och lägga till. Så får du en e-faktura när debiteringen görs.


Gatubelysning Träkvista/Lundhagen

Just nu är det problem med gatubelysningen i Träkvista/Lundhagen.

Detta beror på ett större kabelfel. Reparationsarbete pågår.Årsmöte 2022

Närlunda Vägförenings årsmöte äger rum 10 november 2022, kl. 19:00 i Erskinesalen.

Medlemmar i Närlunda Vägförening är välkomna.


Om oss

Närlunda vägföreningen är en skötsel- och driftorganisation av vägar och grönområden i Ekerö tätort.

Ekerö kommun har fastlagt att enskilt huvudmannaskap ska tillämpas i detaljplaner, vilket innebär att allmänna platser, gator, vägar och grönområden ska skötas av vägföreningar. Närlunda vägförening ansvarar som följd av denna princip för skötseln av vägar och grönområden i Ekerö tätort.

En del av vad vi gör:

På sommaren

Tar bort sand från vintern. Lagar vägbanor och klipper vissa grönområden.

På vintern

Plogar och bekämpar halka. Vi prioriterar gångbanor och cykelvägar mot äldreboenden och skolor. Därefter ser vi till så trafiken ska fungera bra.

Vägbelysning

Sköter belysningsanläggningen

Hjälp oss

  • Hålla vägrummen fria från växter

  • Beskär buskar och träd så de inte hänger ut lägre än 5 meter, då de utgör ett hinder för snöröjningsfordon, sopbilar mm. Håll dina växter innanför din tomtgräns.

  • Lägg inte stora stenar eller andra hinder i vägrenen som hindrar och kan medföra olyckor

  • Hjälp oss att hålla vägar fria från parkerade fordon och växter så vi kan sköta vägarna.

  • På vintern när det har snöat måste vi alla hjälpa till att hålla samhället framkomligt. Det innebär att var och en får ta bort vallen framför sin infart. Vallöppningar framför till exempel älderboende, övergångsställen och busshållplatser kommer före i prioriteringen. Vi kör inte bort snö.

  • Det är inte tillåtet att skotta ut snö från tomt och infarter på allmän mark och vägar. Det kan leda till olyckor.

  • Se till att era växter inte skymmer belysningen.