Välkommen till Närlunda Vägförening

Aktuellt


Har du ditt medlemsnummer  kan du söka i din internetbank efter 

Närlunda Vägförening och lägga till. Så får du en e-faktura när debiteringen görs.Enligt beslut i Skatterättsnämnden är föreningar med en omsättning över 80 000 kr numera momspliktiga. 

Detta innebär att Närlunda vägförening är momspliktig och därför kommer moms tas ut på fakturor. 


Om oss

Närlunda vägföreningen är en skötsel- och driftorganisation av vägar och grönområden i Ekerö tätort.

Ekerö kommun har fastlagt att enskilt huvudmannaskap ska tillämpas i detaljplaner, vilket innebär att allmänna platser, gator, vägar och grönområden ska skötas av vägföreningar.  Närlunda vägförening ansvarar som följd av denna princip för skötseln av vägar och grönområden i Ekerö tätort. 

En del av vad vi gör: 

På sommaren

Tar bort sand från vintern. Lagar vägbanor och klipper vissa grönområden.

På vintern

Plogar och bekämpar halka. Vi prioriterar gångbanor och cykelvägar mot äldreboenden och skolor. Därefter ser vi till så trafiken ska fungera bra. 

Vägbelysning

Sköter belysningsanläggningen

Hjälp oss