Anlägga / Bygga

Grävtillstånd och trafikanordningsplan (TA-plan)

Grävtillsstånd

Grävningsarbeten i allmän platsmark får endast utföras av godkänd entreprenör. Entreprenör ska anges i ansökan. Vid ansökan av grävningstillstånd i gata ska ansökan om TA-plan medföljas. Handläggningstid av ärenden är cirka tre veckor. Alla ansökningar ska ske via hemsidan https://rosyweb.se/dig/application/create?Municipality=Naerlunda, pappersansökningar godtages inte. Nedan listas ett antal riktlinjer:

Trafikanordningsplan

Den som ska utföra arbeten på och invid trafikerad yta i NVF ska upprätta en trafikanordningsplan och få den godkänd innan arbetet påbörjas.

Observera att TA-planen ska innehålla följande:

Se även under rubrik: standard


Färdiganmäl grävärenden

När återställningen är klar ska jobbet färdiganmälas. Garatitiden räkans från besiktnings dagen.

https://rosyweb.se/dig/completion 

Vite

BK3 Klassade vägar

Fantholmsvägen
Skäluddsvägen
Hästhagsvägen
Ugglestigen

Bygga

Innan du börjar riva/bygga ska det göras besiktning av gatorna. Så kontakta vägföreningen snarast.

info@narlundavagforening.se