För medlemmar

Vad behöver du hjälp med?

Till Felanmälan:

Felanmälan görs antingen via formulär här på hemsidan eller via telefon

Felanmäl via telefon

Du får tala med vår telefonpassning som vidarebefodrar ditt ärende.

Ring 08-560 330 10

Vägföreningen är en skötsel- och driftorganisation. Ekerö kommun har fastlagt att enskilt huvudmannaskap ska tillämpas i detaljplaner. Det innebär att allmänna platser, gator, vägar och grönområden ska skötas av vägföreningar. Närlunda vägförening ansvarar som följd av denna princip för skötseln av vägar och grönområden i Ekerö tätort.

Däremot är det fortfarande en hel del ansvar som hamnar på dig som fastighetsägare. Exempelvis:

  • Hjälp oss att ha vägrummen fria från växter, soptunnor (på tomtmark) och postlådor (ska vara placerade vid tomtgräns). Så alla som ska samsas får plats, utan att krocka med postlådor eller fastna i växter.

  • Beskära buskar och träd så de inte hänger ut lägre än 4,5 meter då de utgör ett hinder för snöröjningsfordon, sopbilar mm. Tänk på snöns tyngd på grenarna så kapa på högre höjd. Se info under Grönytor

  • Lägg inte stora stenar i vägrenen som hindrar och kan medföra olyckor

  • Hjälp oss att hålla vägar fria från parkerade fordon och växter så att röjnings maskinerna kan komma fram utan hinnder.