Årsmöte

Årsmötet är högsta beslutande organ i vägföreningen. Alla viktiga frågor avgörs där och där fattas också de övergripande besluten. Vi uppmanar alla medlemmar att delta på årsmötet för att få svar på sina frågor och framföra sina synpunkter.

Kallelsen

Kallelse till årsmöte skickas sex veckor i förväg. Motioner bör vara av allmänintresse. För fram din åsikt i en motion till årsmötet senast fyra veckor i förväg.

Årsmöte 2020

Dagordning

Redovisning kostnader för upprustning/utbyggnad

Sektions kartor

Filer

Årsmöte 2018

Årsmöte 2019

Årsmöte 2020