Bygga

Som ägare av en fastighet i angränsning till någon av föreningens vägar är ni obligatoriskt medlemmar i Närlunda vägförening.

När ni bygger nytt/river och anlägger är det viktigt att ni tänker på vissa saker:

Bygg- och rivningslov

När ni bygger nytt/river och anlägger är det viktigt att ni tänker på vissa saker:

Kontakta vägföreningen i god tid för att komma överens om datum för besiktningen.

Bygglov för infart

När du fått bygglov ska vägen utanför din fastighet besiktigas före byggstart.  Avtal träffas mellan dig och vägföreningen. 

Nyttjande av allmän platsmark

Läs mer om tillstånd och information om att nyttja allmän platsmark >