Om avgiften

Därför behöver du betala avgiften

Därför är det viktigt att vi får in din del så vi får resurser att sköta det samhälle som du, din familj och dina grannar vistar sig i. Den peng du betalar går till att reparera vägar så du kommer fram, se till så vissa grönområden vårdas. På vintern ser vi till så vägen plogas och halkbekämpas.

Avgiften går till vägar, belysning och grönområden.

Avgiften är för närvarande 2 400 kr/år.

Fastigheter med direktu tfart till allmän eller kommunal väg får avgiften reducerad med 30%.

Om avgiften

Vägavgift ska betalas av den som vid årsstämman (november) finns registrerad som lagfaren ägare till fastigheten. Om du sålt din fastigheten före stämman kan du ändå vara betalningsansvarig om ny ägare inte hunnit bli registrerad. 

Vägavgiften är obligatorisk och måste betalas för att våra vägar och det lokala samhället ska fungera. Fakturan kommer i början av december. Förfaller 31 december

Årsstämman beslutar om vägavgiftens storlek.

E-faktura

För E-faktura, söka i din internetbank efter Närlunda Vägförening och lägga till det, så får du en e-faktura när debiteringen väl görs.