Stadgar & Styrelse

Stadgar

Våra stadgar styr verksamheten. I dessa kan man bl.a. läsa följande:

Samtliga ägare till fastighet inom vårt verksamhetsområde är som följd av en lantmäteriförrättning medlemmar. Man ansöker inte om medlemskap.

Årsmöte/stämma hålls under november månad. Du får en skriftlig kallelse till årsmötet.

Motioner ska vara inlämnade senast fyra veckor före stämman.

Av stadgarna framgår också styrelsen sammansättning, styrelseval, styrelsens uppdrag, revision och dagordningen vid stämman.

Ladda ner stadgar: Stadgar.pdf

GDPR- General Data Protection Regulation

Ladda ner: GDPR

Kontakta styrelsen

Allmänna ärenden

Exempelvis bygglov, ekonomi, grönytor vägar belysning, besiktningar osv.

info@narlundavagforening.se

Ordförande

thomas@narlundavagforening.se

Styrelsen har följande sammansättning:

Thomas Sjökvist, ordförande

Mats Ahlbom, vice ordförande

Ingemar Hertz, ordinarie ledamot

Carl Elmberger, ordinarie ledamot

Anders Sundberg, ordinarie ledamot

Ann- Sofie Westerlund, ersättare

Heidi Carneheim, ersättare

Mats Mauritzson, ersättare

Torgny Buskas, ersättare

Karin Rahm, anställd


Test.pdf