Vägar

En del av vad vi gör

På sommaren

  • Tar bort sand från vintern. Lagar vägbanor i viss mån och ser till vissa grönområden.

På vintern

  • Plogar och bekämpar halka. Vi prioriterar gångbanor och cykelvägar mot äldreboenden och skolor. Därefter ser vi till så trafiken ska fungera bra.

Att tänka på!

Det är inte tillåtet att skotta ut snö från tomt och infarter på allmän mark och vägar. Det kan leda till olyckor.

På vintern när det har snöat måste vi alla hjälpa till att hålla samhället framkomlig. Det innebär att var och en får öppna upp vallen framför sitt hus. Vallöppningar framför till exempel äldreboende, övergångsställen och busshållplatser kommer före i prioriteringen. Vi kör inte bort snö.

Vägbelysning

Se till att era växter ej skymmer belysningen.

Barmarksunderhåll

Sandupptagningsstart är väderberoende men avslutas senast den 30 april varje år. Dagvattenbrunnar rensugs under våren och diken klipps två gånger per år. Små grönytor mellan vägen och fastigheter sköts ej av föreningen utan där uppmanas fastighetsägaren att hålla efter.

Beläggningsunderhåll

Vi utför asfaltering under våren och sommaren. Information om kommand asfalteringar kommer till våren.

Vinterväghållning och snöröjning

Läs mer om snöröjningen och hur du kan hjälpa till

Farthinder

Det enda farthindren som tillåts är blomlådor. Utplacering medges endast på vägar med 30 km/h i bostadsområden med villautfarter.

Tillstånd sökes för ett år i taget.

Läs mer om farthinder och hur de får placeras

Nyttjande av allmän platsmark

Läs mer om tillstånd och information om att nyttja allmän platsmarkBK3 Klassade vägar

Fantholmsvägen
Skäluddsvägen
Hästhagsvägen
Ugglestigen