Områden

Områden

Ladda ner karta på våra områden

De vägar och områden som ingår i vägföreningens ansvar visas på kartan.

Vägföreningen ansvarar för vägbanan, tillhörande belagd gångbana samt diken, vägbelysning, dagvattenbrunnar och övriga väganordningar.

Vägföreningen sköter inte lekplatser med gungor och lekredskap, det sköts av kommunen.

Ekerö kommun ansvarar för de största genomfartsvägarna och vägarna kring Ekerö centrum.

Följande vägar är kommunens ansvar:

  • Ekerövägen och gång o cykelbanan längs med Ekuddsvägen

  • Bryggavägen

  • Björkuddsvägen från Ekebyhovs slott till Bryggarvägen

  • Jungfrusundsvägen

  • Älvnäsvägen

  • Ångbåtsvägen

  • Ekebyhovsvägen

  • Tegelbruksvägen

  • Pråmvägen.

  • Gång o cykelbanan från Ekbyhovskolan mot väsbyvägen, västra sidan

Felparkerade bilar

Kommunen hanterar felparkerade bilar

Anmälan görs till:

felanmalan.parkering-sthlm@avarnsecurity.com

info@ekero.se

08 124 57 100

Vatten - Avlopp

Roslagsvatten ansvar för VA med rör och brunnar

ekero-va@roslagsvatten.se